Verdere verduurzaming (2)

Verdere verduurzaming (2)

Ook tijdens de Coronacrisis is de werkgroep EnergieTransistie (ET) verder gegaan met het onderzoek naar mogelijke verdere verduurzaming van de Oranjerie. Overleg met de bewoners en anderen vond online plaats. Uit dit overleg kwam de vraag naar voren hoeveel warmte er nodig is om de Oranjerie aardgasvrij te maken en of en op welke manier dit haalbaar is. Deze vragen hebben we voorgelegd aan VHGM.

Het rapport is hier te vinden.