Verdere verduurzaming (1)

Verdere verduurzaming (1)

De Oranjerie oriënteert zich op verdere verduurzaming. De werkgroep Energie Transitie (ET) van de Oranjerie onderzoekt of het mogelijk is om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen. De werkgroep rapporteert regelmatig naar de bewoners en vraagt hen ook input. Ook anderen worden meegenomen, zoals de wijkambassadeur, de gemeente, Ons Doel en wijkbewoners. De provincie Zuid-Holland heeft subsidie verleend voor het onderzoek. Het bureau Urbannerdam heeft onderzoek gedaan naar het energiegebruik van de bewoners en gekeken naar welke alternatieve verwarmingssystemen kunnen worden ingezet. De resultaten hebben zijn op 11 februari 2020 aan de bewoners voorgelegd. Klik hier voor de quickscan van Urbannerdam.