Organisatie

De Vereniging van Eigenaren

De VvE Oranjerie bestaat uit alle woningeigenaren. Woningbouwvereniging Ons Doel zit namens de 3 huurwoningen in de VvE. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer van de gebouwen en de terreinen. Het bestuur bestaat uit bewoners van de Oranjerie. De administratie is uitbesteed aan VT2000. Er is jaarlijks minimaal één algemene ledenvergadering.

De bewonersvereniging

Alle bewoners zijn verenigd in de bewonersvereniging (bv). Daarnaast is er een aantal werkgroepen. De bv komt een aantal keer per jaar bijeen. Daarnaast worden er maandelijks koffieochtenden of borrels georganiseerd en zijn er regelmatig klussendagen, waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan het onderhoud van de tuin en de gebouwen. We starten het jaar met een nieuwjaarsborrel waar ook de mensen die op onze wachtlijst staan voor worden uitgenodigd. In de zomer houden we een zomerfeest. Om de vijf jaar vieren we ons lustrum met een uitgebreid zomerfeest.

DCIM\100GOPRO\GOPR0346.JPG

Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

De Oranjerie is lid van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen.